Auran Vegan Paprika Mayonnaise 285g, 8-Pack | Finnish Food